Your browser does not support JavaScript!
業務項目
106-2學期「校園反毒創意短片」競賽活動 參賽作品

106-2學期 防制學生藥物濫用教育宣導週「校園反毒創意短片」競賽活動 參賽作品(依名次排序)

1.國文系 彭歆如:https://youtu.be/c5wJnAo3ryE

2.電子系 陳聖霖:https://youtu.be/0Lp1vp2QJkU

3.輔諮系 黃鈺閔:https://youtu.be/skStGwC2r9g

4.特四甲 謝佩珊:https://youtu.be/ufXEo7EEx_Q

瀏覽數